Affärsidé, vision och värderingar »

 

Affärsidé

LADO Consulting Services är en fullserviceleverantör av tjänster inom utbildning och översättning av utländska språk bl a rikskinesiska och ungerska, och konsultservice i affärskultur samt rådgivning i ljudteknik till företag och organisationer.

 

 

Vision

Att vara de extra personalresurserna och den bästa affärspartnern för våra kunder.

 

Värderingar

  • Kundorientering - Vi tänker som våra kunder gör, och vi uppfyller kundens behov och målsättningar genom att ta fram skräddarsydda lösningar.  Vi förbättrar kontinuerligt våra tjänster.

 

  • Genomförande - Vi agerar alltid professionellt med framförhållning.

 

  • Öppenhet - Vi håller ständigt dialog med våra kunder och gläds med våra kunder i deras framgångar.

 

Nyheter »

 

 

Skolor som vi samarbetar med 2011/2012 är Wadköpings utbildningscenter, Almby skolan, och Möckelngymnasiet.

 

 

Kinesiska som moderna språk ledde till studier i Kina.  Läs mer. 

LADO Consulting Services © 2008
LADO Consulting Services